HAIKUra lo spirito

—————– giovedì, 30 luglio 2020

sul cane addormentato

la leggera corona

di una foglia

 

—————– 2020 ni-sen ni-juu 7 shichi-gatsu 30 sanjuu-nichi, mokuyoubi

neta inu ni

fuwa to kabusaru

hito na kana